Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.zdrave-telo.cz

Majitelem obchodu je:
zdrave-telo.cz (Dr. Jiří Bednář)
Medlovice 4
682 01 Vyškov
IČO: 462 35 736


Uzavření kupní smlouvy
Řádně vyplněná a odeslaná objednávka zákazníka (kupujícího) je uzavřením kupní smlouvy mezi ním (kupujícím) a Jiřím Bednářem (prodávajícím).


Po přijetí Vaší objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Toto potvrzení je rozesíláno automaticky a má pouze informativní charakter a nemusí automaticky znamenat přijetí Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.


Pokud prodávající do 24 hodin (ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o svátcích se tato lhůta automaticky prodlužuje o dobu jejich trvání) od přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky) nebude tento návrh rozporovat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou.


Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Protože je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění).

 

Odeslání objednávky
Předtím, než definitivně potvrdíte objednávku, důkladně si ji zkontrolujte. Za správnost vyplnění objednávky i údajů nezbytných k jejímu vyřízení ručí kupující. Pokud s podobou objednávky souhlasíte, tlačítkem POTVRZUJI OBJEDNÁVKU bude Vaše objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání objednávky je závazné. Na Vaši uvedenou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s potvrzením objednávky.

 

Storno objednávky
Storno odeslané objednávky je možné jen tehdy, pokud objednávka ještě nebyla vyřízena a expedována ke kupujícímu. Storno odeslané objednávky se provádí zasláním e-mailu na adresu obchod@zdrave-telo.cz. Vždy je nutné znát informace o objednávce, její číslo a vaše identifikační údaje.
Pokud není možné objednávku stornovat, lze zboží vrátit neporušené a bez známek užití či opotřebení do 14-ti dnů zpět prodávajícímu, a to bez udání důvodu (viz vrácení zboží).

 

Vrácení zboží
Pokud jste se z jakéhokoliv důvodu rozhodli, že zakoupené zboží nechcete, poskytujeme Vám zákonem (v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku) stanovenou možnost zboží do 14-ti dnů od převzetí vrátit bez udání důvodů. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu s originálem nebo alespoň kopií faktury nám pošlete zpět v uvedené lhůtě - určující je datum odeslání zboží zpět prodávajícímu. Zásilky posílejte výhradně standardním poštovním balíkem, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Po obdržení vráceného zboží, Vám bude vrácena zpět odpovídající částka a to bankovním převodem (nejpozději do 30 dnů). Poplatky za poštovné se nevrací.

 

Ceny zboží
Všechny ceny uvedené na našem e-shopu jsou včetně DPH a jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

 

Expedice, dodání a platba za dodání zboží
Při expedici zboží kupující obdrží mailem zprávu o odeslání objednávky a fakturu-daňový doklad, který je současně i dodacím a záručním listem.
Zboží prodávající expeduje v pracovních dnech obvykle do 1 -3 pracovních dnů předáním dopravci. Doba doručení se řídí vnitřními předpisy přepravce. V případě, že některé položky objednávky nejsou momentálně skladem, ale jsou již na cestě, může se doba expedice prodloužit až na 7 pracovních dnů nad rámec obvyklé expediční doby. V případě, že některé položky zboží nejsou momentálně skladem a ani na cestě, budeme Vás kontaktovat e-mailem.

Není-li ujednáno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím České pošty a.s. Kupující obdrží zboží poštou v obálce či v balíku. Zásilky jsou na poště uloženy maximálně 14 dnů. Poštovné a balné činí 99,- Kč.

Platba se provádí:

bankovním převodem na náš účet:

  • český účet vedený v - 2300354918/2010
  • slovenský účet vedený v - 2500354920/8330

          IBAN - CZ9220100000002300354920
          SWIFT - FIOBCZPPXXX

dobírkou (cena za dobírku + 30,- Kč)

nebo hotově (při osobním vyzvednutí).

Převzetí zásilky
Věnujte mimořádnou pozornost vnějšku balení. Tzn. povrchu kartonu balíku či obálky, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud objevíte při kontrole jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, oznamte tuto skutečnost před doručovateli. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík či obálka doručeny a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod.

 

Obaly
Prodávající odpovídá za to, že obaly dodávaných produktů splňují všechny zákonné požadavky. Na obalu je uvedeno úplné složení produktu a návod k použití. Text odpovídá textu schválenému státní autoritou. Na obalu je vždy vyznačeno datum minimální trvanlivosti produktu.

 

Ochrana osobních dat
Registrací u našeho e-shopu budete automaticky zařazeni do databáze zákazníků firmy. Podle novely zákona č. 480/2004 Sb. je možné využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se našich vlastních výrobků nebo služeb formou nabídkových e-mailů.
Každý nabídkový e-mail bude obsahovat i návod k odhlášení odběru podobných e-mailů.
Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.
Poskytnutím údajů k registraci zákazník souhlasí s tím, aby tyto údaje ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., zpracovával a využíval pro interní a marketingové potřeby. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám.

 

Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto podmínek.
Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019.